UE+EFRR_L-kolor INNOWACYJNA_GOSPODARKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ogłoszenia o przetargach i zapytaniach ofertowych

Lp Data ogłoszenia Projekt Tytuł przetargu Data składania ofert
1 2013-10-18 POIG/8.4/2011/POM/143
“Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji”
Konkurs ofert: Dostawa systemu nadajników LTE z infrastrukturą towarzyszącą, radioliniami, urządzeniami sieciowymi oraz montażem i integracją urządzeń nadawczych i sieciowych.

Szczegóły zapytania ofertowego oraz specyfikacja sprzetowa do pobrania: TUTAJ

Konkurs ofert został rozstrzygnięty.

2013-10-28 godz 10.00
2 2013-12-09 POIG/8.4/2011/POM/143
“Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji”
Konkurs ofert: Pozyskanie miejsca pod szafę telekomunikacyjną w data-center.

Szczegóły zapytania ofertowego oraz specyfikacja zamówienia do pobrania: TUTAJ

Konkurs ofert został rozstrzygnięty.

2013-12-12
godz 10.00
3 2014-02-06 POIG/8.4/2011/POM/143
“Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji” 
Konkurs ofert: Pozyskanie miejsca pod systemy antenowe stacji bazowych pracujących w paśmie 3.6-3.8GHz oraz radiolinii.

Szczegóły zapytania ofertowego oraz specyfikacja zamówienia do pobrania: TUTAJ

Konkurs ofert został rozstrzygnięty.

2014-02-17
godz 10.00Termin składania ofert przesunięty na
2014-02-20
godz 10.00
4 2014-02-26 POIG/8.4/2011/POM/143
“Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji”
Konkurs ofert: Dostawa centrali telefonicznej w oparciu o łącza GSM.

Szczegóły zapytania ofertowego oraz specyfikacja zamówienia do pobrania: TUTAJ

Konkurs ofert został rozstrzygnięty.

2014-03-07
godz 10.00
5 2014-05-20 POIG/8.4/2011/POM/143
“Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji”
Konkurs ofert: Wykonanie instalacji radiowych terminali abonenckich (CPE)..

Szczegóły zapytania ofertowego oraz specyfikacja zamówienia do pobrania: TUTAJ

Konkurs ofert został rozstrzygnięty częściowo.

2014-06-04
godz 10.00
6 2014-08-11 POIG/8.4/2011/POM/143
“Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji”
Konkurs ofert: Wykonanie instalacji radiowych terminali abonenckich (CPE)..

Szczegóły zapytania ofertowego oraz specyfikacja zamówienia do pobrania: TUTAJ

Konkurs ofert nie został rozstrzygnięty.

2014-09-15
godz 10.00
7 2014-11-12 POIG/8.4/2011/POM/143
“Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji”
Konkurs ofert: Wykonanie instalacji radiowych terminali abonenckich (CPE)..

Szczegóły zapytania ofertowego oraz specyfikacja zamówienia do pobrania: TUTAJ

Konkurs ofert został rozstrzygnięty.

2014-11-28
godz 10.00
8 2015-09-14 POIG/8.4/2011/POM/143
“Pomorska sieć szerokopasmowa następnej generacji”
Konkurs ofert: Zakup systemu eBOA

Szczegóły zapytania ofertowego oraz specyfikacja zamówienia do pobrania: TUTAJ

Konkurs ofert został rozstrzygnięty.

2015-09-25
godz 10.00