Warunki promocji „Metro-iNet - Bytów 2011” i usługi

Metro-iNet 4M-10M

 

 1. Promocja jest ograniczona czasowo i terytorialnie do miasta Bytów.

 2. W pierwszym miesiącu trwania umowy zostanie wystawiona faktura z opłatami aktywacyjnymi oraz abonamentem proporcjonalnie ustalonym zgodnie ze stawką wybranej oferty.

 3. Podane prędkości są wyrażone maksymalnymi prędkościami dostępnymi dla abonenta i nie są prędkościami gwarantowanymi.

 4. Każdy abonent otrzymuje przyznany jeden stały numer IP , który jest przydzielany automatycznie.

 5. Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany stałego numeru IP nie częściej niż raz w miesiącu.

 6. O możliwości świadczenia usługi decyduje sprawdzenie warunków technicznych przeprowadzonych każdorazowo przez pracownika technicznego Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. lub autoryzowanego montera.

 7. Oferta jest ograniczona terytorialnie do miasta Bytowa w budynkach objętych siecią Metro-iNet lub planowanych do objęcia zasięgiem.

 8. Umowa po okresie minimalnym automatycznie staje się umową na czas nieokreślony.

 9. Promocja nie może być łączona z innymi ofertami promocyjnymi.

 10. Zmniejszenie maksymalnej możliwej prędkości pobierania dwukrotnie może występować w godzinach 14.00 – 22.00 w zależności od aktualnych uwarunkowań technicznych sieci i obciążenia węzłów sieciowych .

 11. Abonent samodzielnie dokonuje zakupu urządzenia dostępowego CPE zgodnego z minimalnymi parametrami technicznymi i konfiguracyjnymi wymaganymi w Sieci Operatora. Zestawienie urządzeń spełniających warunki techniczne operatora:

  • Urządzenia zgodne z technologią AirMax MIMO TDMA

  • Urządzenie z wgranym plikiem konfiguracyjnym dostarczonym przez Operatora

  • Radiowe pasmo pracy urządzenia 5GHz

  • Urządzenie pracujące w trybie bezprzewodowym „station” oraz w trybie sieciowym „router”

 12. Abonent samodzielnie wykonuje instalację urządzeń oraz okablowania, koszty wykonania instalacji oraz dodatkowych materiałów bądź urządzeń obciążają abonenta.

 13. Operator udostępnia Abonentowi listę autoryzowanych niezależnych podwykonawców, którym Abonent może zlecić instalację i konfigurację.

 14. Oferta jest aktualna dla zainteresowanych klientów przez 6 miesięcy od dnia podpisania wniosku o przyłączenie.

 15. Klient podpisując umowę poza lokalem przedsiębiorstwa posiada prawo rozwiązania umowy w ciągu 10 dni bez podania przyczyny pod warunkiem pisemnego złożenia oświadczenia woli.

 16. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla nowych abonentów, którzy w przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie byli klientami Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. . Z promocji wyłączona jest najbliższa rodzina obecnego lub byłego abonenta, jeśli usługa była świadczona i będzie świadczona pod tym samym adresem budynku w przeciągu ostatnich 12 miesięcy.